ظهر جمعه

ساخت وبلاگ

ظهر جمعه باشد

آفتاب وسط اتاق پهن باشد

بنشینی زیر پنجره ,آینه را بگذاری روبه رویت,طوری که گوشه ای از انوار گرم و روشن آفتاب منعکس شود روی صورتت, اشراف داشته باشی به دانه دانه موهای صورت, بنشینی با آرامش روز تعطیل و گرمای ظهر, ابرویت رابرداری و خط سیر کمانی اش را کمانی تر کنی...

هراز گاهی دست از کار بکشی, نور را بیندازی توی چشمانت,ژرفای وجودی اش را درک کنی و چشم در چشم ,نگاهش کنی و دوباره,با آرامش تمام,به خودت برسی و برای خودت وقت بگذاری

گرمای ظهر جمعه,التقاطی از سکوت به همراه دارد که روزهای دیگر هفته در مقابله با آن عاجز تر از عاجزند.

ظهر جمعه,ظهر جمعه با شما,ظهر جمعه بخیر,ظهر روز جمعه,قصه ظهر جمعه,قصه ظهر جمعه دانلود رایگان,نماز ظهر جمعه,دعای ظهر جمعه,قصه ظهر جمعه پسر باهوش,نافله ظهر جمعه,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 16 مهر 1395 ساعت: 7:52