غذای ملل.سوشی

ساخت وبلاگ

پیرو طرح خودم پیرامون استفاده بهینه از سرمایه در مسیر علایق و لذت فردی در گرو منابع و امکانات موجود شهری!

تصمیم گرفتم برم رستورانای مختلف و غذاهای ملل رو تجربه کنم!

اولیش با سوشی شروع شد , البته در منزل!


سوشی سبزیجات برداشتم که زیادی عوق نزنم اگه بهم نساخت.

اولی شو که گذاشتم دهنم، همه منتظر بودن ببینن سیستم چشایی بدنم چه واکنشی نشون میده!

اولین حرفی که از دهنم درمیومد، متضمن خرید غذاهای جدید بعدی بود

پس به ناچار لبخند زدم و گفتم بد نیست!!

آروم سرمو آوردم پایین و گفتم ولی مزه جلبک میده....

در حقیقت بدون سس سویا قابل قورت دادن نبود!

چیز خاصی هم نداشت.حداقل مطمئن شدم غذای ژاپنی به هیچ عنوان به مذاق من سازگار نیست
+حیرت آوره ولی اونی که دورش پیچیده شده، واقعا جلبکه!
 من بعدا با سرچ فهمیدم :l
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 7:34